Page 3 of 169 First 1 2 3 4 5 13 53 103 ... Last
 • Jump to page:

Thread: [Đô Thị - Dị Năng] Thiên Tài Tướng Sư - T/g: Đả Nhãn

Results 11 to 15 of 844

 1. #11
  Join Date Dec 2010
  Location đâu còn lâu mới nói
  Posts 64,110
  Thanks
  4,905
  Thanked 775,846 Times in 56,016 Posts
  Thiên Tài Tướng sư
  Tác giả: Đả Nhãn
  Chương 11: Y thuật không tự trị.

  Nhóm dịch: Hana
  Nguồn: Mê Truyện

  Code:
  Cái gì đã cũ là cũ . Có cố đánh bóng cũng ko thể mới! Cái gì đã qua là qua . Có quay trở lại cũng chẳng được như xưa. Cái gì đã vỡ là vỡ . Có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt. Cái gì đã đứt là đứt . Có ráng nối lại cũng tồn tại chẳng dài lâu. Cái gì đã đi là đi . Có kéo nó về, cũng chẳng còn là của mình nữa đâu. Cái gì phải quên là quên . Có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm.

 2. #12
  Join Date Dec 2010
  Location đâu còn lâu mới nói
  Posts 64,110
  Thanks
  4,905
  Thanked 775,846 Times in 56,016 Posts
  Thiên Tài Tướng sư
  Tác giả: Đả Nhãn
  Chương 12: Nguyên khí.

  Nhóm dịch: Hana
  Nguồn: Mê Truyện

  Code:
  Cái gì đã cũ là cũ . Có cố đánh bóng cũng ko thể mới! Cái gì đã qua là qua . Có quay trở lại cũng chẳng được như xưa. Cái gì đã vỡ là vỡ . Có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt. Cái gì đã đứt là đứt . Có ráng nối lại cũng tồn tại chẳng dài lâu. Cái gì đã đi là đi . Có kéo nó về, cũng chẳng còn là của mình nữa đâu. Cái gì phải quên là quên . Có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm.

 3. #13
  Join Date Dec 2010
  Location đâu còn lâu mới nói
  Posts 64,110
  Thanks
  4,905
  Thanked 775,846 Times in 56,016 Posts
  Thiên Tài Tướng sư
  Tác giả: Đả Nhãn
  Chương 13: Khách tới nhà.

  Nhóm dịch: Hana
  Nguồn: Mê Truyện

  Code:
  Cái gì đã cũ là cũ . Có cố đánh bóng cũng ko thể mới! Cái gì đã qua là qua . Có quay trở lại cũng chẳng được như xưa. Cái gì đã vỡ là vỡ . Có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt. Cái gì đã đứt là đứt . Có ráng nối lại cũng tồn tại chẳng dài lâu. Cái gì đã đi là đi . Có kéo nó về, cũng chẳng còn là của mình nữa đâu. Cái gì phải quên là quên . Có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm.

 4. #14
  Join Date Dec 2010
  Location đâu còn lâu mới nói
  Posts 64,110
  Thanks
  4,905
  Thanked 775,846 Times in 56,016 Posts
  Thiên Tài Tướng sư
  Tác giả: Đả Nhãn
  Chương 14: Thỉnh giáo.

  Nhóm dịch: Hana
  Nguồn: Mê Truyện

  Code:
  Cái gì đã cũ là cũ . Có cố đánh bóng cũng ko thể mới! Cái gì đã qua là qua . Có quay trở lại cũng chẳng được như xưa. Cái gì đã vỡ là vỡ . Có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt. Cái gì đã đứt là đứt . Có ráng nối lại cũng tồn tại chẳng dài lâu. Cái gì đã đi là đi . Có kéo nó về, cũng chẳng còn là của mình nữa đâu. Cái gì phải quên là quên . Có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm.

 5. #15
  Join Date Dec 2010
  Location đâu còn lâu mới nói
  Posts 64,110
  Thanks
  4,905
  Thanked 775,846 Times in 56,016 Posts
  Thiên Tài Tướng sư
  Tác giả: Đả Nhãn
  Chương 15: Tranh chữ.

  Nhóm dịch: Hana
  Nguồn: Mê Truyện

  Code:
  Cái gì đã cũ là cũ . Có cố đánh bóng cũng ko thể mới! Cái gì đã qua là qua . Có quay trở lại cũng chẳng được như xưa. Cái gì đã vỡ là vỡ . Có hàn gắn lại cũng chỉ toàn rạn nứt. Cái gì đã đứt là đứt . Có ráng nối lại cũng tồn tại chẳng dài lâu. Cái gì đã đi là đi . Có kéo nó về, cũng chẳng còn là của mình nữa đâu. Cái gì phải quên là quên . Có nhớ nhung mãi cũng chỉ là hoài niệm.

Page 3 of 169 First 1 2 3 4 5 13 53 103 ... Last
 • Jump to page:

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts